Onjuiste-spatie

Onjuist spatiegebruik

Fouten door onjuist spatiegebruik worden nog steeds vaak gemaakt. Ze kunnen leiden tot misverstanden. Check maar eens het Twitter-account @spatiegebruik. Dan zie je de meest opvallende spatieblunders voorbij komen. Spatiefouten die worden gemaakt zijn bijvoorbeeld het op een verkeerde manier gebruiken van een koppelteken. Of, zoals het Rijksmuseum deed, het op de verkeerde plaats toepassen van de spatie.

Aaneenschrijven of koppelteken?

Woorden die zijn samengesteld uit meerdere zelfstandige naamwoorden schrijf je in principe altijd aaneen. Bijvoorbeeld communicatieadvies (communicatie+advies). Ook woorden met daarin een Engelse term mogen aaneengeschreven worden, zoals contentmanagementsysteem (content+management+systeem). Een koppelteken gebruik je in verschillende gevallen:

  • Als er sprake is van gelijkwaardige delen: ‘zwart-wit’
  • In geval van aardrijkskundige namen: Zuid-Amerika.
  • Bij samenstellingen met cijfers: 25-jarig jubileum.
  • Bij samenstellingen met een initiaalwoord: pr-campagne.
  • Bij samenstelling met woorden als niet, non, bijna, oud, ex, etc.: ex-man.
  • Wanneer er sprake is van klinkerbotsing: mee-eter.

Samenstellingen met Engelse termen

Naast deze regels zijn er natuurlijk altijd nog uitzonderingen. Samenstellingen met Engelse termen mogen bijvoorbeeld ook met een koppelteken worden geschreven wanneer dat de leesbaarheid ten goede komt. Denk aan het woord ‘socialmediacampagne’ dat ook als ‘social-mediacampagne’ of als ‘social-media-campagne’ mag worden geschreven.

Spatie of geen spatie?

Er zijn woorden die zowel met spatie als zonder spatie geschreven kunnen worden. Lees de volgende zinnen maar eens: ‘In dat land is er een tekort aan voedsel’ en ‘De afstand was te kort’. Afhankelijk van de context wordt ‘tekort’ of ‘te kort’ gebruikt. Daarnaast zijn er woorden die ongeacht de context op twee wijzen geschreven kunnen worden. Bijvoorbeeld het woord ‘ledlamp’ dat ook als ‘led-lamp’ geschreven mag worden.